Populära sökningar

Uttalande från styrelsen avseende Wihlborgs offentliga erbjudande

Uttalande från styrelsen avseende Wihlborgs offentliga erbjudande Styrelsen för Fabege AB (publ) har tagit del av pressmeddelande från Wihlborgs Fastigheter AB (publ) av den 19 juli 2004 avseende ett offentligt erbjudande till innehavarna av aktier och konvertibler i Fabege. Styrelsen avser att lämna ett uttalande om erbjudandet till aktieägarna i Fabege. Uttalandet från styrelsen kommer att offentliggöras i god tid innan anmälningstidens utgång. Anmälningsperioden löper enligt pressmeddelandet från Wihlborgs preliminärt från den 25 augusti till den 15 september 2004. Fabege AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Verkställande direktör Lennart Sten, tel 08-769 30 10, 070- 697 81 70 Informationschef Helena Stångberg, tel 08- 769 30 21, 070-619 23 44 Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgick till omkring 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm per 2003-12-31. Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/22/20040722BIT00050/wkr0001.pdf

22 jul 2004 10:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)