Populära sökningar

Wihlborgs ägare till 88,3 procent av aktierna i Fabege Erbjudandet förlängs till den 6 oktober 2004

Wihlborgs ägare till 88,3 procent av aktierna i Fabege Erbjudandet förlängs till den 6 oktober 2004 Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Pressmeddelandet får inte distribueras eller offentliggöras i land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. * Wihlborgs Fastigheter AB ("Wihlborgs") är vid anmälningstidens utgång den 15 september 2004 ägare till 88,3 procent av alla aktier i Fabege AB ("Fabege") med 88,1 procent av rösterna . Ca 22 000 aktieägare av 27 000 direktregisterade har accepterat Erbjudandet. Härutöver tillkommer ett okänt antal förvaltarregisterade aktieägare som accepterat. * Eftersom Erbjudandet är ovillkorat är därmed Wihlborgs moderbolag till Fabege. Wihlborgs kommer att inkludera Fabege i sina koncernräkenskaper från omkring den 30 september 2004. * Wihlborgs har hittills i Erbjudandet förvärvat 30.619.354 B-aktier och 191.850 A-aktier motsvarande 46,0 procent av samtliga aktier med 46,2 procent av rösterna. Dessa förvärv innebär att Wihlborgs ger ut 24.406.648 nyemitterade aktier, konvertibler om nominellt 582 Mkr motsvarande 5.515.289 aktier efter konvertering samt erlägger 216,4 miljoner kronor kontant. Det totala antalet aktier i Wihlborgs före konvertering uppgår därmed till 85.175.556 Vid sidan av Erbjudandet har Wihlborgs sedan den 19 juli 2004 förvärvat 50.519 A-aktier och 86.100 B-aktier i Fabege motsvarande 0,2 procent av antalet aktier med 0,8 procent av röstetalet. * Soliditeten uppgår i Wihlborgs räknat proforma per 30 juni 2004 till cirka 26 procent före full konvertering (27 procent efter full konvertering) - baserat på utfallet hittills i Erbjudandet. * De som redan accepterat Erbjudandet erhåller kontantlikvid med början den 24 september 2004. De som valt Aktie- eller Konvertibelalternativen erhåller aktier respektive konvertibler, när registrering skett av emissionerna, med början den 30 september 2004 * För att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att också acceptera Erbjudandet förlängs detta till den 6 oktober 2004. Likvid beräknas erläggas den 15 oktober vad gäller Kontantalternativet och den 20 oktober vad gäller Aktie- och Konvertibelalternativen. * Fabeges styrelse rekommenderade aktieägarna den 8 september 2004 att acceptera Wihlborgs aktieerbjudande. Aktiespararna uttryckte samma uppfattning i ett pressmeddelande samma dag. * Wihlborgs kan komma att förvärva ytterligare aktier i Fabege över marknaden. - Det är glädjande att så många av Fabeges aktieägare vill vara med om den fortsatta utvecklingen i ett sammanslaget Wihlborgs och Fabege, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. - Samtidigt ser vi gärna att aktieägare som ännu inte accepterat erbjudandet ges möjlighet till detta, varför vi beslutat att förlänga erbjudandet till den 6 oktober 2004, fortsätter Erik Paulsson. - Min fasta övertygelse är att det i ett sammanslaget bolag uppkommer betydande värdepotential och därtill möjlighet till en fortsatt god utveckling genom en starkare position på uthyrningsmarknaden och en reducerad kostnadsnivå. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/20/20040920BIT21880/wkr0010.pdf

20 sep 2004 16:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)