Populära sökningar

Wihlborgs ägare till 96 procent av aktierna i Fabege

Wihlborgs ägare till 96 procent av aktierna i Fabege Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Pressmeddelandet får inte distribueras eller offentliggöras i land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. - Wihlborgs Fastigheter AB ("Wihlborgs") var vid utgången av den förlängda anmälningstiden den 6 oktober 2004 ägare till 356.310 A-aktier och 63.886.076 B-aktier i Fabege AB ("Fabege") motsvarande 96,0 procent av alla aktier med 95,7 procent av rösterna. - Wihlborgs har därmed i förlängningen förvärvat ytterligare 4.608.522 B-aktier och 23.621 A-aktier motsvarande 6,9 procent av samtliga aktier med 6,9 procent av rösterna (1). Dessa förvärv innebär att Wihlborgs ger ut ytterligare 4.627.442 nyemitterade aktier, konvertibler om nominellt 9,3 Mkr motsvarande 87.860 aktier efter konvertering samt erlägger ytterligare 14,5 miljoner kronor kontant. Det totala antalet aktier i Wihlborgs före konvertering men efter nyemissionerna uppgår därmed till 89.878.441. Konvertibler har totalt utgivits till ett nominellt belopp om 637,6 miljoner kronor motsvarande 6 miljoner aktier efter full konvertering. - Wihlborgs avser att snarast möjligt påkalla tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Fabege. Vidare kommer Wihlborgs att hos styrelsen för Fabege begära att en extra bolagsstämma inkallas så snart som möjligt för att välja ny styrelse i Fabege. - Soliditeten i Wihlborgs beräknas proforma per 30 juni 2004 uppgå till cirka 26 procent före full konvertering att jämföra med 28 procent före Erbjudandet. - De som accepterat Erbjudandet erhåller kontantlikvid med början den 15 oktober 2004. De som valt Aktie- eller Konvertibelalternativen erhåller aktier respektive konvertibler, när registrering skett av emissionerna, med början den 20 oktober 2004 - Wihlborgs kan komma att förvärva ytterligare aktier i Fabege över marknaden. - Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att vi nu nått över 90 procent av aktierna och rösterna i Fabege och att vi därmed med högt tempo kan lägga samman bolagen. Härigenom kan vi skapa betydande värden genom en fortsatt god utveckling som följd av en starkare position på uthyrningsmarknaden och en reducerad kostnadsnivå, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. (1) Härtill har nominellt 27,9 Mkr förvärvats av utestående konvertibelt lån i Fabege. Wihlborgs innehav i Fabege förblir oförändrat 96 procent av aktierna efter full konvertering. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/08/20041008BIT20010/wkr0019.pdf

8 okt 2004 08:30

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)