Populära sökningar

11 646 aktieägare deltog i erbjudandet om courtagefri handel

Aktieägare i Fabege AB (publ) med icke hela börsposter, har enligt beslut på ordinarie bolagsstämma i maj 2005, erbjudits att courtagefritt antingen köpa eller sälja aktier så att innehavet i Fabegeaktier blir jämnt delbart med etthundra (en börspost = 100 aktier). 11 646 aktieägare, av totalt 27 895 som erbjudandet riktades till, valde att deltaga i erbjudandet. Av anmälningarna avsåg 4 208 försäljningar och 7 438 köp. Sammantaget resulterade anmälningarna i nettoköp av 180 877 Fabegeaktier. Priset blev 140,70 kr/aktie, vilket är snittpriset baserat på alla transaktioner som genomförts inom ramen för programmet. – Erbjudandets främsta syfte var att öka antalet aktieägare med jämna börsposter och därmed underlätta aktiehandeln och förbättra likviditeten i Fabegeaktien så därför är det glädjande att så många som 42 % deltog i erbjudandet och att 64 % av dessa tog till vara tillfället att courtagefritt öka innehavet i Fabege, säger Erik Paulsson, VD Fabege. Fabege AB (publ)

25 nov 2005 14:57

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)