Populära sökningar

Ägare till samtliga aktier i ”gamla” Fabege

Fabege AB (publ) har erhållit förhandstillträde till minoritetens aktier i det tidigare Fabege AB (org.nr. 556050-2113), dotterbolag sedan 2004. Därigenom har Fabege blivit ägare till samtliga aktier innan inlösenprocessen avslutats, mot att säkerhet ställts för utbetalning av lösenbeloppet. Före förhandstillträdet var Fabege ägare till 97,4 procent av aktierna. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

30 maj 2005 13:15

För ytterligare information