Populära sökningar

Angående Fabeges aktier i Connecta AB

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Canada, Japan eller Australien.

Fabege har uppdragit åt Hagströmer & Qviberg att placera bolagets aktieinnehav i Connecta AB. Fabege AB (publ)

8 nov 2005 08:40

För ytterligare information