Populära sökningar

Fabege förstärker beståndet i centrala Stockholm

Fabege AB (publ) har förvärvat fastigheten Kåkenhusen 38 på Norrlandsgatan i Stockholm. Förvärvspriset uppgår till 350 Mkr och säljare är AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. Fastigheten, som omfattar totalt ca 7 600 kvm yta, genomgick en totalrenovering till hög kontorsstandard i slutet av 1990-talet och inrymde tidigare OM-gruppens huvudkontor. Byggnaden kommer att tomställas under första halvåret 2006 varefter nyuthyrning kommer att ske. Genom förvärvet stärker Fabege sin marknadsposition ytterligare kring Kungsgatan och Norrlandsgatan. Efter förvärvet av Kåkenhusen 38 äger vi sju fastigheter om totalt 56 000 kvm uthyrningsbar yta på och kring Kungsgatan, som är en prioriterad och mycket intressant marknad för oss. Flertalet av fastigheterna ligger samlade nära Stureplan, säger Erik Paulsson, VD, Fabege AB. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

6 okt 2005 13:59

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)