Populära sökningar

Fabege säljer två fastigheter för 94 Mkr med vinst om 10 Mkr

Fabege har avyttrat fastigheterna Gengasen 4 i Örby/Älvsjö och Lejonet 6 i Södertälje för totalt 94 Mkr. Köparna tillträder fastigheterna under andra kvartalet. Fastigheten Gengasen 4 omfattar totalt 9 744 kvm, varav 5 009 kvm bostäder och 4 735 kvm lokaler. Lejonet 6 omfattar 10 977 kvm kontor. Den realiserade värdeförändringen uppgår till 10 Mkr och kommer att redovisas under andra kvartalet. – Vi strävar efter effektiv förvaltning i geografiskt samlade förvaltningsenheter. Både Gengasen 4 och Lejonet 6 ligger utanför våra prioriterade områden och avyttras därför, säger Erik Paulsson, VD, Fabege. Fabege AB (publ)

17 maj 2005 16:29

För ytterligare information