Populära sökningar

Flaggningsmeddelande

Fabege AB (publ) har avyttrat hela sitt innehav om 2 434 997 aktier i Connecta AB, motsvarande 23,4 % av bolagets kapital och röster. Fabege AB (publ)

8 nov 2005 11:47

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)