Populära sökningar

Wihlborgs säljer Fatburen med vinst om 50 Mkr

Wihlborgs och Atrium har avyttrat den samägda (50/50) fastigheten Fatburssjön 5 (”Fatburen”) på Södermalm i Stockholm för 1 950 Mkr. Köparen är det danska fastighetsbolaget Keops. Wihlborgs andel av försäljningspriset, 975 Mkr, medför en vinst om ca 50 Mkr. I enlighet med de nya redovisningsreglerna (IFRS) baseras vinsten på skillnaden mellan försäljningspriset och marknadsvärderingen (verkligt värde) per 2004-12-31. Det finns två byggnader på fastigheten Fatburssjön 5 och det är den större byggnaden på ca 47 500 kvm, Magnus Ladulåsgatan 65-67, som har sålts. Byggnaden har under de senaste åren genomgått en omfattande renovering och utveckling. Kvar finns en ännu ej utvecklad separat mindre byggnad på ca 8 000 kvm, Magnus Ladulåsgatan 63, även den samägd av Atrium Fastigheter AB och Wihlborgs Fastigheter AB. De största hyresgästerna är Skatteverket, Apoteket och Landstinget. Köparen tillträder fastigheten den 15 mars 2005. Köparen Keops A/S är ett danskt börsnoterat fastighetsbolag som utvecklar nya och gamla fastigheter till moderna bostäder, butiker och kontor. Mer information om Keops finns på www.keops.dk. – Genom försäljningen av Fatburen realiserar vi upparbetade värden i en färdigförädlad fastighet, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs FastigheterAB. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

23 feb 2005 17:28

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)