Populära sökningar

Wihlborgs säljer tio fastigheter för 223 Mkr med vinst om 20 Mkr

Wihlborgs har avyttrat tio fastigheter för totalt 223 Mkr. Den sammanlagda vinsten uppgår till 20 Mkr och kommer att ingå i resultatet för det fjärde kvartalet 2004. Två av fastigheterna är bostadsfastigheter, de övriga kommersiella fastigheter. – Intresset för att investera i fastigheter är fortsatt stort och vi bedömer att affärsaktiviteten kommer att vara hög även under 2005, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. Förvärvar två fastigheter för 56 Mkr Wihlborgs har förvärvat två fastigheter, i Malmö respektive Helsingborg, för sammanlagt 56 Mkr. Byggnaderna inrymmer lokaler för lager och distribution. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Avyttrade fastigheter Fastighet Kommun Region Kategori Yta,kvm Järnbärarorden 1 Stockholm Stockholm Bostad 4 960 Järnbärarorden 2 Stockholm Stockholm Bostad 4 558 Bocken 34 Stockholm Stockholm Butik 124 Bista 3:32-33 Håbo Stockholm Industri 578 Fotocellen 7 Stockholm Stockholm Kontor/ind 1 540 Direktrisen 1 (del av) Stockholm Stockholm Butik/kont/bost 8 566 Enigheten 25-26 Stockholm Stockholm Kontor 8 664 Lerkrukan 1 (del av) Sollentuna Stockholm Mark - Förvärvade fastigheter Fastighet Kommun Region Kategori Yta,kvm Utgrunden 8 Malmö Öresund Lager 10 000 Hästhagen 4 Helsingborg Öresund Lager 40 000

4 jan 2005 16:17

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)