Populära sökningar

Wihlborgs säljer två fastigheter i Stockholm för 750 Mkr

Wihlborgs har avyttrat fastigheterna Härden 15 och 18 vid Norra Stationsgatan i Stockholm för 750 Mkr. Köpare är den tyska fastighetsfonden DIFA, som tillträder fastigheterna den 9 juni. Den realiserade värdeförändringen uppgår till 60 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet. Fastigheterna, som omfattar totalt 21 715 kvm yta, förvärvades av Wihlborgs från Diligentia sommaren 2004. – Genom försäljningen realiserar vi enligt vår affärsmodell upparbetade värden i fastigheter som är färdigförädlade, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

9 maj 2005 15:23

För ytterligare information