Populära sökningar

Fabege förvärvar sex fastigheter för 3,6 Mdr

Fabege AB (publ) har tecknat avtal med CLS Holdings plc om förvärv av CLS fastighetsbestånd i Solna Business Park för 3 575 Mkr. Förvärvet omfattar sex fastigheter* om sammanlagt ca 157 000 kvm uthyrningsbar yta. Samtidigt säljer Fabege en fastighet i Bochum, Tyskland, till CLS för 160 Mkr. Till- och frånträde sker den 21 augusti. Solna Business Park, som är beläget vid Frösundaleden i ett centralt läge i Solna kommun, har utvecklats starkt under de senaste åren. Fabege äger sedan tidigare två fastigheter om ca 41 000 kvm i området. Genom förvärvet bildas en koncentrerad förvaltningsenhet om åtta fastigheter där det skapas mervärde genom ännu bättre möjligheter till effektiv förvaltning och förädling. Efter förvärvet äger Fabege ca 85 procent av den uthyrningsbara ytan i Solna Business Park. Bland större hyresgäster i det från CLS förvärvade beståndet kan nämnas ICA, Coop, EDB Business Partner, Green Cargo och Unilever. Kontraktens genomsnittliga löptid är sju år. Uthyrningsgraden uppgår till 93 procent och den initiala direktavkastningen till ca 6 procent. Den avyttrade fastigheten i Tyskland ingick i Tornets fastighetsbestånd och har en uthyrningsbar yta om ca 42 000 kvm. Försäljningen medför en realiserad värdeförändring om 10 Mkr som kommer att redovisas under tredje kvartalet 2006. – Genom förvärvet stärker vi vår marknadsposition ytterligare i Solna. Efter förvärvet uppgår Fabeges fastighetsbestånd i Solna till 29 fastigheter om totalt ca 490 000 kvm uthyrningsbar yta, säger Erik Paulsson, VD Fabege. – Solna Business Park är idag ett mycket attraktivt område med utmärkta kommunikationer och vi kommer att fortsätta utvecklingen av området och varumärket Solna Business Park, fortsätter Erik Paulsson. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 * Fräsaren 11, Fräsaren 12, Smeden 1, Sliparen 1, Sliparen 2 och Yrket 3.

26 jun 2006 09:08

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)