Populära sökningar

Fabege genomför bytesaffär om totalt 755 Mkr med Humlegården

I en bytesaffär med Humlegården säljer och köper Fabege fastigheter för 255 Mkr respektive 500 Mkr. Fabege avyttrar fyra kontorsfastigheter (Magneten 12, 18, 30, 37) om totalt ca 35 000 kvm i Ulvsunda, Bromma, för 255 Mkr. Den realiserade värdeförändringen uppgår till 25 Mkr som kommer att ingå i resultatet för det andra kvartalet 2006. Samtidigt förvärvas fyra fastigheter för totalt 500 Mkr. Fastigheterna om totalt ca 16 000 kvm är belägna i Gamla Stan (Pan 1), på Kungsgatan (Bocken 35 och 46) och i Solna (Pyramiden 4) och inrymmer i huvudsak kontor. Till- och frånträde sker den 1 juni 2006. – Genom bytesaffären med Humlegården fortsätter vi att koncentrera verksamheten och förstärka beståndet på våra huvudmarknader, säger Erik Paulsson, VD Fabege. – Fastigheterna Bocken 35 och 46 är belägna i anslutning till Fabeges befintliga fastigheter på Kungsgatan/Lästmakargatan och förvärvet innebär att vi får en stor sammanhållen enhet som kan förädlas ytterligare genom om- och tillbyggnad, fortsätter Erik Paulsson. – Pyramiden 4 ligger i anslutning till vårt bestånd vid Dalvägen/Pyramidvägen i Solna Stationsområdet och förstärker vår marknadsposition yttterligare i området där den nya nationalarenan planeras uppföras, avslutar Erik Paulsson. Fabege AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

27 apr 2006 13:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)