Populära sökningar

Fabege säljer tio fastigheter för 380 Mkr

Fabege har avyttrat tio fastigheter i Hägersten, Västberga, Sätra, Huddinge och Skarpnäck för 380 Mkr. Den realiserade värdeförändringen uppgår till 20 Mkr och kommer att ingå i resultatet för det andra kvartalet 2006. Köpare är Diös & Kuylenstierna Förvaltning AB som tillträder fastigheterna den 1 juni 2006. Fastigheterna omfattar totalt 61 600 kvm yta och inrymmer i huvudsak kontor och industri/lager. – Genom försäljningen fortsätter vi arbetet med att koncentrera fastighetsbeståndet till ett antal prioriterade delmarknader med god utvecklingspotential, säger Erik Paulsson, VD Fabege. Fabege AB (publ) Avyttrade fastigheter Fastighet Område Kategori Yta, kvm Örnsberg 2 Hägersten Kontor/Ind/lager 2 052 Förskottet 2 Hägersten Kontor 2 023 Lagret 1 Västberga Ind/Lager 8 992 Lagerhuset 3 Västberga Kontor/Ind/Lager 10 165 Hällsätra 4 Sätra Kontor/Ind/Lager 13 476 Lillsätra 1 Sätra Kontor 3 948 Linjen 1 Huddinge Kontor 2 189 Linjen 2 Huddinge Kontor 2 759 Riggen 2 Huddinge Kontor 5 214 Hangaren 1 Skarpnäck Kontor/Ind/lager 10 810

25 apr 2006 14:28

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)