Populära sökningar

Hög anslutning till Erbjudandet till Tornets aktieägare

Vid anmälningsperiodens utgång den 31 mars 2006 för Fabege AB:s erbjudande till Fastighets AB Tornets aktieägare hade enligt en preliminär sammanräkning 4 398 633 aktier anmälts i Erbjudandet, vilket motsvarar 17,0 procent av kapital och röster i Tornet. Tillsammans med Fabeges tidigare innehav motsvarar detta totalt 99,4 procent av kapital och röster i Tornet. Av de anmälda aktierna är 4 359 040 aktier anmälda till aktiealternativet medan 39 593 aktier anmälts till kontantalternativet. Den slutgiltiga sammanräkningen beräknas vara klar den 4 april 2006. Aktiealternativet i Erbjudandet är villkorat av att årsstämman i Fabege den 4 april 2006 fattar erforderliga beslut om nyemission av aktier. Fabege AB (publ)

3 apr 2006 17:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)