Populära sökningar

Konkurrensverket har beslutat att ej ta upp Fabeges förvärv av LRT Acquisition AB till prövning

Fabege träffade den 23 december 2005 en överenskommelse med Ratos och Lehman Brothers Real Estate Partners om förvärv av samtliga aktier i LRT Acquisition AB med ett ägande av 21 307 711 aktier i Tornet motsvarande 82,4 procent. Förvärvet var villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Konkurrensverket har beslutat att ej ta upp Fabeges förvärv av 82,4 procent av aktierna i Fastighets AB Tornet till prövning då de berörda bolagens sammanlagda omsättning föregående räkenskapsår understeg 4 miljarder kronor. Fabege AB (publ)

25 jan 2006 09:30

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)