Populära sökningar

Tornet säljer 48 fastigheter för 3,8 Mdr

Tornet, som till 99,5 procent ägs av Fabege, har avyttrat 48 fastigheter i Stockholm och Göteborg för 3,8 Mdr. Köpare är GE Real Estate Norden. Försäljningen sker i bolagsform och ger ett resultat efter skatt i Fabege om 180 Mkr som kommer att ingå i resultatet för andra kvartalet 2006. 34 av de sålda fastigheterna är belägna i Göteborg, medan 14 fastigheter finns i Storstockholm. Efter försäljningen äger Tornet 12 fastigheter i Göteborg och 24 fastigheter i Stockholm. Se även pressmeddelande från Fastighets AB Tornet, på www.tornet.se. Fabege AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

2 maj 2006 13:00

För ytterligare information