Populära sökningar

Tornet säljer tolv fastigheter för 320 Mkr

Fabeges dotterbolag Tornet har avyttrat tolv fastigheter i Västberga, Högdalen och Årsta för 320 Mkr. Försäljningen sker i bolagsform och ger ett resultat efter skatt i Fabege om 60 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2006. Köpare är Diös & Kuylenstierna Förvaltning AB som tillträder fastigheterna den 30 juni 2006. Fastigheterna omfattar totalt 55 000 kvm och inrymmer i huvudsak industri/lager. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Avyttrade fastigheter Fastighet Område Kategori Yta, kvm Arbetsbasen 2 Västberga Ind/lager 1 794 Dikesrenen 11 Västberga Kontor/ind/lager 2 010 Nattskiftet 6 Västberga Ind/Lager 5 719 Vreten 23 Västberga Ind/Lager 1 589 Vreten 24 Västberga Kontor/Ind/Lager 1 859 Åsnen 2 Årsta Kontor/ind/lager 13 677 Blixtlampan 1 Högdalen Ind/lager 5 851 Stillbilden 6 Högdalen Ind/lager 3 884 Filmremsan 1 Högdalen Ind/lager 3 902 Filmremsan 2 Högdalen Ind/lager 3 847 Filmremsan 9 Högdalen Ind/lager 7 606 Fotocellen 5 Högdalen Ind/lager 3 150 Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.

30 maj 2006 16:30

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)