Populära sökningar

Brinova förvärvar aktier i Fabege

Brinova Fastigheter AB har förvärvat 2 250 000 aktier i Fabege AB från Investment AB Öresund. Efter förvärvet uppgår Brinovas innehav i Fabege till 12 421 915 aktier, motsvarande 12,3 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Affären har föranlett Fabeges valberedning att justera sitt förslag till sammansättning av bolagets styrelse (se separat pressmeddelande). Förändringarna innebär att Erik Paulsson föreslås som ordförande i bolaget och Mats Qviberg som ordinarie ledamot. Stefan Dahlbo har avböjt omval.

Brinovas största ägare Erik Paulsson kommenterar: ”Vi har varit engagerade i Fabege under lång tid och känner bolaget synnerligen väl. Vi ser en god potential till vidare värdeskapande i Fabege till följd av bolagets koncentrerade och välpositionerade fastighetsbestånd i kombination med en stark projekt- och förädlingsportfölj.”

Mats Qviberg, VD för Investment AB Öresund kommenterar: ”Även efter denna affär har Öresund ett betydande ägande i Fabege. Öresunds investeringar i fastighetssektorn har varit mycket lyckosamma, inte minst tack vare innehavet i Fabege. Familjen Qviberg har för avsikt att öka sitt ägande i bolaget, och kommer att kvarstå som stor ägare under lång tid framöver. Förändringarna i ägande gör det också naturligt att Erik föreslås ta vid som styrelseordförande. Eriks drivkraft, engagemang och kunskap har varit, och kommer fortsatt att vara, en viktig del av Fabeges framgång.”

9 mar 2007 08:45

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)