Populära sökningar

Fabege gör fastighetsaffärer för 2,3 Mdr

Fabege har träffat avtal med Niam om förvärv av fastigheterna Trängkåren 7 (DN-huset) i Marieberg på Kungsholmen och Grönlandet Södra 13 på Norrmalm. Förvärven sker genom bolag till ett sammanlagt fastighetsvärde om 2 013 Mkr. Fabege tillträder fastigheterna idag den 4 december.

Trängkåren 7/DN-huset omfattar en uthyrbar yta om ca 56 000 kvm, varav 47 000 kvm kontor och 9 000 kvm lager och övrig yta. Dessutom finns 670 parkeringplatser i garage om totalt ca 20 000 kvm. Den enskilt största hyresgästen är Bonnierkoncernen med bl a Dagens Nyheter och Expressen.

Grönlandet Södra 13, vid Adolf Fredriks Kyrkogata på Norrmalm, omfattar ca 8 000 kvm uthyrbar yta, huvudsakligen kontor. Fastigheten hyrs i sin helhet av försäkringskassan.

I en annan affär har Fabege avyttrat markfastigheten Marievik 31 till JM för 295 Mkr. JM tillträder fastigheten den 6 december. Försäljningen ger ingen resultateffekt, baserat på värdering per 2007-09-30.

– Affärerna är i linje med vår affärsmodell att optimera totalavkastning, dvs direktavkastning och värdestegring, med fokus på ett antal prioriterade delmarknader. De förvärvade fastigheterna kompletterar på ett utmärkt sätt vårt utbud och bestånd i Stockholms innerstad, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)


Denna information är sådan som Fabege AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs-och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

4 dec 2007 14:15

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.