Populära sökningar

Fabege hyr ut 13 500 kvm till Carnegie och Max Matthiessen

Carnegie Investment Bank AB och Max Matthiessen AB flyttar till Fabeges fastigheter vid Regeringsgatan-Lästmakargatan i centrala Stockholm. Avtalet med Carnegie omfattar ca 9 000 kvm, varav ca 1 000 kvm lager, och löper på tio år medan avtalet med Max Matthiessen omfattar ca 4 500 kvm med en avtalstid på fem år. Hyresnivån för kontorsytorna uppgår till 3 800 kr/kvm exkl tillägg.

Fastigheterna, med adress Lästmakargatan 22-24 och Regeringsgatan 56, kommer att genomgå omfattande om- och tillbyggnad inför Carnegies och Max Matthiessens inflyttning under tredje respektive fjärde kvartalet 2009.

Projektet i kvarteret Bocken 35 och 46 startar under hösten 2007. Genom det nya projektet fortsätter omdaningen och förnyelsen av kvarteren kring Kungsgatan som numera är en tydlig del av finanscentrum i Stockholm.

– Det är mycket glädjande att Carnegie och Max Matthiessen väljer att flytta till vår fastighet där de kommer att få moderna och effektiva lokaler i ett utmärkt läge i City, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

– En rad moderniseringar och inflyttningar under senare tid visar att kvarteren kring Kungsgatan har stärkt sin attraktivitet vilket är mycket positivt för vårt stora bestånd i området, konstaterar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

27 aug 2007 15:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)