Populära sökningar

Fabege köper fastighet vid Norrtull för 0,5 Mdr

Fabege har förvärvat fastigheten Getingen 15 (tomträtt) vid Norrtull (Sveavägen) i centrala Stockholm. Säljare är Linco Fastighets AB. Förvärvet sker i bolagsform baserat på ett fastighetsvärde om 520 Mkr. Fabege tillträder fastigheten den 11 januari 2008.

Getingen 15 omfattar totalt ca 23 000 kvm uthyrbar yta, varav ca 13 000 kvm kontor. Byggnaden innehåller åtta våningsplan ovan mark och tre garageplan under mark. Den pågående ombyggnaden av de tre översta planen, som idag är vakanta, bekostas av säljaren.

Efter förvärvet äger Fabege fem fastigheter om totalt ca 79 000 kvm vid Norrtull: Getingen 13,14,15, Ormträsket 10 (Wenner-Gren Center) och Mimer 5.

– Fastigheten innehåller en intressant potential i form av vakans, ca 7 000 kvm, som vi ser som en stor möjlighet. Vi har under senaste åren varit mycket framgångsrika i vårt uthyrningsarbete i området, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Genom förvärvet skapar vi ett ännu starkare förvaltningseffektivt kluster i utvecklingsområdet Norrtull/Norra Station. Området står inför en stor omdaning och förnyelse och vi är mycket nöjda med att kunna stärka vårt utbud av lokaler där.

Fabege AB (publ)

31 okt 2007 14:49

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)