Populära sökningar

Förändring av antalet aktier i Fabege AB

Antalet aktier i Fabege AB uppgår per den 28 december 2007 till 178 458 921. Under december månad har antalet aktier ökat med 5 301 till följd av konvertering.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

28 dec 2007 10:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)