Populära sökningar

Hög anslutning till erbjudande om courtagefri handel

Aktieägare i Fabege AB (publ) med aktieinnehav som inte är jämnt delbara med 100 (en börspost) har erbjudits att courtagefritt antingen komplettera innehavet upp till närmaste jämna börspost eller sälja aktier ned till närmaste jämna börspost. Aktieägare med färre än 100 aktier har enligt erbjudandet haft möjlighet att sälja samtliga aktier courtagefritt.

Erbjudandet uppnådde en anslutningsgrad om 44 procent då ca 10 900 aktieägare, av totalt ca 24 900 som erbjudandet riktades till, anmälde sig för köp eller försäljning. Av anmälningarna avsåg 8 900 (82 procent) köp och 2 000 (18 procent) försäljning. Anmälningarna resulterade i ett nettoköp av 184 611 aktier.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20Denna information är sådan som Fabege AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

20 dec 2007 14:55

För ytterligare information