Populära sökningar

Fabege köper och säljer projekt

Fabege och Peab har kommit överens om ett projektsamarbete i Ulriksdal (Solna) där Fabege successivt förvärvar 50 000 kvm kontorsbyggrätter längs fronten mot E4. Fabege har dessutom förvärvat 50 procent av aktierna i Deamatris AB av Peab. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 30 Mkr. Deamatris äger och utvecklar fastigheten Krejaren 2 vid Östermalmstorg.

Fabege säljer bostadsprojektet kv Racketen 11 i Alvik till Peab. Affären är villkorad av att detaljplan för bostäder erhålles.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16.15 den 4 mars 2008.

4 mar 2008 16:15

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)