Populära sökningar

Fabege säljer färdigutvecklad fastighet i Stockholm City

Fabege har avyttrat fastigheten Polacken 25 vid Kungsgatan i Stockholm City till Byggnadsfirma Olov Lindgren AB som tillträder fastigheten den 15 januari 2009. Fastigheten omfattar cirka 2 500 kvm uthyrbar yta, främst kontor. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 4 Mkr som kommer att redovisas under det fjärde kvartalet 2008.

– Sjunkande marknadsräntor bidrar till en alltmer attraktiv avkastning på fastigheter. Det är glädjande att återigen se aktiviteter på transaktionsmarknaden, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

8 dec 2008 09:45

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09:45 den 8 december 2008.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)