Populära sökningar

Fabege säljer tre fastigheter för 116 Mkr

Fabege har avyttrat fastigheterna Gräddö 2&4 i Farsta, Ånsta 20:17 i Örebro och Kurland 17 på Norrmalm i Stockholm för 116 Mkr. Fastigheterna omfattar totalt cirka 19 000 kvm uthyrbar yta. Köparen, Ivarsson & Ullberg Förvaltning AB, tillträder fastigheterna den 1 september 2008. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 12 Mkr som kommer att redovisas under det andra kvartalet 2008.

– Försäljningen är i linje med vår strategi att avyttra fastigheter utanför våra prioriterade marknader och koncentrerade förvaltningsenheter, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:15 den 12 juni 2008.

12 jun 2008 13:15

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)