Populära sökningar

Flaggningsmeddelande

Fabege AB (publ) förvärvade den 22 februari 105 000 egna aktier. Fabege äger därefter totalt

9 015 673 egna aktier motsvarande 5,1 procent av kapital och röster i bolaget.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.00 den 25 februari 2008.

25 feb 2008 11:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)