Populära sökningar

Fabege säljer fastighet i City

Fabege har avyttrat fastigheten Elefanten Mindre 1 vid Drottninggatan i Stockholm City till AFA Sjukförsäkringsaktiebolag som tillträder fastigheten den 1 april 2009. Fastigheten, som omfattar cirka 5 000 kvm kontor och butiker, är nyligen renoverad och fullt uthyrd. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 4 Mkr som kommer att redovisas under det första kvartalet 2009.

– Elefanten Mindre 1 är en renoverad och fullt uthyrd fastighet där kunderna även fortsättningsvis kommer att tas omhand av en kompetent och långsiktig förvaltare, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Vi är nöjda med att genom förvärvet öka vårt innehav av välbelägna innerstadsfastigheter, säger Tomas Ingemarsson, fastighetschef AFA Försäkring.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:00 den 24 mars 2009.

24 mar 2009 14:05

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)