Populära sökningar

Fabege säljer fastighet på Södermalm

Fabege har avyttrat fastigheten Signalen 1 i hörnet Folkungagatan/Borgmästargatan på Södermalm i Stockholm till Oscar Properties för 85 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 3 250 kvm kontor, butiker och restaurang. Köparen tillträder under hösten 2009. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 5 Mkr som kommer att redovisas under första kvartalet 2009.

– Signalen 1 är en solitär i vårt bestånd, samtidigt har Oscar Properties länge velat köpa fastigheten och nu har vi slutligen kunnat enas om en affär väl i nivå med senaste marknadsvärdering, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Vi är mycket glada över att ha förvärvat ytterligare en fastighet på Södermalm, säger Oscar Engelbert, VD för Oscar Properties.

Fabege AB (publ)

27 mar 2009 15:16

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15:15 den 27 mars 2009.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)