Populära sökningar

Fabege säljer i Nacka och Västberga

Fabege har avyttrat fastigheten Sicklaön 145:20 i Nacka till Järla Marknad AB för 50 Mkr samt tomträtten Elektra 20 till Fastighets AB TESST för 7 Mkr. Sicklaön 145:20 omfattar en uthyrbar area om 3 300 kvm. Tomträtten Electra 20 är obebyggd med en areal om 3 870 kvm.

Försäljningarna ger ett resultat efter skatt om 5 Mkr som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2009.

–Försäljningen är ett led i vår ambition att koncentrera fastighetsbeståndet till utvalda delmarknader kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

29 dec 2009 11:30

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)