Populära sökningar

Fabege säljer industrihus i Ulvsunda

Fabege har avyttrat tomträtten Generatorn 17 i Ulvsunda, Stockholm. Köpare är ITK hiss AB och köpeskillingen uppgår till 60 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 5 900 kvm industrilokaler.

Köparen tillträder den 1 juli 2009.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 9 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2009.

– Försäljningen är i linje med vår strategi att avyttra fastigheter utanför våra prioriterade marknader och koncentrerade förvaltningsenheter, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:00 den 4 juni 2009.

4 jun 2009 10:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)