Populära sökningar

Fazer flyttar till kontors- och handelsfastigheten Lindhagen

Fazer har tecknat avtal om att hyra 3 000 kvm kontor i den nya kontors- och handelsfastigheten Lindhagen (fastigheten Paradiset 29) vid Essingeleden på västra Kungsholmen. Avtalet löper på 7 år och Fazer flyttar in i sina nya lokaler i november 2009.

Efter avtalet med Fazer är drygt hälften av kontorsytorna i Lindhagen uthyrda (tidigare har IFS tecknat avtal om 2 300 kvm). Bl a ICA, Apoteket, Systembolaget och Espresso House har tecknat avtal för butiksytor. Totalt omfattar Lindhagen, som uppförs på platsen för det tidigare Skogaholmsbageriet, ca 13 000 kvm butiker och ca 10 500 kvm kontor samt parkering. Fabege och Peab äger 50 procent vardera av fastigheten och Lindhagenprojektet.

Lindhagen ligger i Stadshagen på Västra Kungsholmen, en stadsdel som nu rustas upp och genomgår en omfattande förnyelse med nya bostäder, kontor, butiker, hotell och restauranger.

– Vi hälsar Fazers medarbetare hjärtligt välkomna till effektiva och flexibla kontor i Lindhagen. Fazer förvärvade varumärket Skogaholm för en tid sedan så uthyrningen innebär faktiskt också att Skogaholm nu flyttar tillbaka till fastigheten Paradiset 29, fast till en mycket modernare byggnad förstås, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

14 apr 2009 15:35

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15:30 den 14 april 2009.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)