Populära sökningar

Delårsrapport januari-juni 2010

  • Periodens resultat efter skatt ökade med 370 Mkr från 131 Mkr till 501 Mkr, motsvarande
    3:05 kr per aktie (0:80).
  • Före skatt visade Förvaltningen ett resultat om 492 Mkr (279) och Förädlingen 106 Mkr (33).
  • Transaktionsresultatet före skatt uppgick till 96 Mkr (12).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 391 Mkr (379) medan hyresintäkterna minskade till 1 025 Mkr
    (1 096) till följd av nettoförsäljning av fastigheter.
  • Soliditeten ökade till 34 procent (32).

- I linje med årets övergripande målsättning bidrar numera alla våra tre verksamhetsområden till att vi fått en väsentlig resultatförbättring, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

- Hyresmarknaden visar fortsatt positiva tendenser och vi får allt fler och tydligare signaler om ett ökande behov av lokalyta från våra kunder, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

8 jul 2010 07:30

För ytterligare information

Ladda ner Release (PDF)