Populära sökningar

Fabege säljer bostadsprojekt i Hammarby sjöstad

Fabege har avyttrat fastigheten Påsen 10 i Hammarby sjöstad, Stockholm. Köpare är Skanska. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 188 Mkr. Påsen 10 omfattar idag knappt 10 000 kvm, i huvudsak industri/lager och kontor. Skanska avser att bygga bostäder på fastigheten. Köparen tillträder 30 september 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 75 Mkr som kommer att redovisas under tredje kvartalet 2010.

– Vi är nöjda med hur vi genom affären realiserat betydande värden. Fastighetens potential tillvaratas bäst genom omvandling till bostäder, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

7 sep 2010 08:00

För ytterligare information