Populära sökningar

Fabege säljer industrihus i Ulvsunda

Fabege har avyttrat tomträtten Induktorn 28 i Ulvsunda, Stockholm. Köpare är Svenska Hus i Stockholm AB och köpeskillingen uppgår till 26 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 5 400 kvm lager- och industrilokaler. Köparen tillträder den 3 maj 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 5 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2010.

– Försäljningen är i linje med vår strategi att avyttra fastigheter utanför våra prioriterade marknader och koncentrerade förvaltningsenheter, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

21 apr 2010 08:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)