Populära sökningar

Fabeges årsredovisning tillgänglig på hemsidan

Från och med i dag, 01 mars 2010, finns Fabege ABs årsredovisning för 2009 tillgänglig via bolagets hemsida www.fabege.se.

I tryckt format beräknas årsredovisningen distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter tidigast den 10 mars.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.00 den 01 mars 2010.

1 mar 2010 11:00

För ytterligare information

Ladda ner årsredovisningen (PDF)