Populära sökningar

Förvaltningsrätten prövar ytterligare ärenden rörande skatteflykt

Förvaltningsrätten prövar ytterligare ärenden rörande skatteflykt för Fabege. Den totala upptaxeringen, inklusive de nya ärendena, uppgår till 7 098 Mkr och ett sammanlagt skattekrav om 2 038 Mkr, inklusive skattetillägg.

Fabege bestrider Skatteverkets yrkande och anser i likhet med tidigare att försäljningarna redovisats och deklarerats enligt gällande regelverk. Denna uppfattning delas av externa jurister och skatterådgivare som har analyserat försäljningarna och Skatteverkets argumentation. Ingen reservering har gjorts i Fabeges balansräkning men beloppet betraktas, liksom i tidigare finansiella rapporter, tills vidare som en eventualförpliktelse.

Fabege AB (publ)

16 nov 2010 08:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)