Populära sökningar

Fabege räntesäkrar låneportföljen

 

Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har Fabege valt att räntesäkra en del av låneportföljen genom att ingå ränteswapavtal om totalt 5 miljarder kr. Räntesäkringen omfattar cirka 30 % av den totala låneportföljen. Avtalen har ingåtts på följande löptider:

  • 1,0 Mdkr på tre år
  • 1,5 Mdkr på fem år
  • 1,5 Mdkr på sju år
  • 1,0 Mdkr på tio år

Ränteswapavtalen innebär att Fabege på ovanstående löptider betalar en fast årlig ränta mellan 2,18 och 2,73 procent exklusive marginal. Eftersom de långa räntorna är i nivå med korta Stibor tre månader innebär räntesäkringen i dagsläget ingen ökad kostnad för Fabege.

Därutöver har Fabege förlängt befintliga stängningsbara swapar om 2,7 Mdkr i ytterligare cirka tre år. Förlängningarna innebär en minskning av räntekostnaden med cirka 1 procent i de aktuella swaparna vilket innebär att Fabeges räntekostnader minskar med cirka 27 Mkr per år tom 2013.

- Den historiskt låga nivån på långräntorna motiverar en längre räntebindning samtidigt som kassaflödet i skuldportföljen förbättras, kommenterar Åsa Bergström, vVD samt ekonomi- och finanschef Fabege. Den lägre risknivå som räntebindningen innebär skapar större säkerhet och flexibilitet inför framtiden.

Fabege AB (publ)

22 aug 2011 16:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)