Populära sökningar

Fabege säljer i Hammarby Sjöstad

 

Fabege har avyttrat tomträtten Påsen 8 i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Köpare är Skanska och Ikano Bostad. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 42,5 Mkr. Påsen 8 omfattar idag ca 3 100 kvm uthyrbar area, i huvudsak lager och kontor. Köparen avser att bygga bostäder på fastigheten. Köparen tillträder 12 december 2011. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 23 Mkr som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2011.

–Avsikten är att konvertera fastigheten till bostäder och Fabege har genom att påbörja planarbetet skapat förutsättningar för en bra affär. Det var naturligt att Skanska och Ikano Bostad, som redan äger grannkvarteret, köper fastigheten, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef hos Fabege.

Fabege AB (publ)

9 dec 2011 10:30

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef,  tel 08-555 148 74, 07702-39 34 81 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)