Populära sökningar

Fabege säljer i Märsta

 

Fabege har avyttrat fastigheten Märsta 15:5 för en köpeskilling om 30 Mkr. Fastigheten är obebyggd och omfattar 90 000 kvm råmark. Köpare är Sigtuna kommun.

Köparen tillträder så snart fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 14 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2011.

– Att äga obebyggd industrimark utanför vårt kärnområde är inte prioriterat för oss och affären är helt i linje med vår strategi, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

22 jun 2011 08:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, Affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 0702-39 34 81

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)