Populära sökningar

Förvaltningsrätten prövar ytterligare ärende rörande skatteflykt

 

Förvaltningsrätten prövar ytterligare ärende rörande skatteflykt för Fabege. Detta innebär en upptaxering om 856 Mkr och ett skattekrav om 240 Mkr. Den totala upptaxeringen, inklusive det nya ärendet, uppgår till 8 368 Mkr och ett sammanlagt skattekrav om 2 378 Mkr, inklusive skattetillägg. Samtliga affärer som Fabegekoncernen gjort med så kallad Hollandslösning är nu föremål för prövning.

Fabege bestrider Skatteverkets yrkande och anser i likhet med tidigare att försäljningarna redovisats och deklarerats enligt gällande regelverk. Denna uppfattning delas av externa jurister och skatterådgivare som har analyserat försäljningarna och Skatteverkets argumentation. Ingen reservering har gjorts i Fabeges balansräkning men beloppet betraktas, liksom i tidigare finansiella rapporter, tills vidare som en eventualförpliktelse.

Fabege AB (publ)

21 dec 2011 13:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)