Populära sökningar

Fabege förvärvar del av Catena

Fabege AB (publ) förvärvade den 22 november 3469 342 aktier i Catena AB (publ). Fabege äger därefter totalt 3469 342 aktier motsvarande 29,99 procent av kapital och röster i bolaget.

- Vi ser att området kring Arenastaden kommer att vara en av stockholmsregionens mest dynamiska delmarknader med en stark framtida utveckling. Catenas byggrätter kompletterar väl Fabeges utvecklingsportfölj i Solna, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

22 nov 2012 14:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)