Populära sökningar

Fabege emitterar säkerställd fastighetsobligation om 1 170 Mkr

Fabege AB har idag emitterat ett obligationslån om 1 170 Mkr med säkerhet i fastigheten Solna Uarda 5 i Arenastaden. Emissionen görs genom en treårig obligation om totalt 1170 Mkr fördelad på 300 Mkr med en fast ränta om 3,70 procent och 870 Mkr som löper med rörlig ränta om STIBOR 3m + 2,15 procent.

Fabege AB kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm. Prospekt kommer att publiceras på Fabeges hemsida www.fabege.se.

Swedbank har varit finansiell rådgivare och arrangör vid emissionen.

Fabege AB (publ)

5 feb 2013 13:32

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)