Populära sökningar

Fabege säljer i Ulvsunda

Fabege har avyttrat fastigheten Masugnen 7 i Ulvsunda, Stockholm. Köpare är JM. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 200 Mkr. Masugnen 7 omfattar idag knappt 11 000 kvm verksamhetsyta. JM tillträder 1 juli 2013 och avser att bygga bostäder på fastigheten. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 93 Mkr som kommer att redovisas under första kvartalet 2013.

–Vår kärnverksamhet är kommersiella fastigheter i attraktiva områden. Avyttringen av fastigheten Masugnen 7 är ett bra exempel på en fastighet som geografiskt ligger utanför våra prioriterade områden och som kan konverteras till bostäder, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

27 mar 2013 08:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.