Populära sökningar

Fabeges årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Den svenska versionen av Fabege ABs årsredovisning för 2012 är tillgänglig via bolagets webbplats, www.fabege.se, från och med torsdagen den 28 februari 2013, kl 08.00.

Den engelska versionen av årsredovisningen publiceras den 7 mars 2013, kl 08.00.

Fabege AB (publ)

28 feb 2013 08:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner årsredovisningen (PDF)