Populära sökningar

Skattedomar först i höst

Fabege har fått meddelande om att Kammarrätten inte är redo att avge domar i Fabeges skatteärenden före sommaren som tidigare kommunicerats. Kammarrättens avgöranden beräknas inte kunna meddelas före den 30 september 2013.

Fabege AB (publ)

19 jun 2013 11:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)