Populära sökningar

Ekonomiskt bidrag till utbyggnad av tunnelbanan

Fabege bidrar med 100 miljoner kronor till Solna stads medfinansiering av tunnelbanan till Arenastaden. Utbetalningarna kommer att ske i jämn takt under utbyggnaden som beräknas påbörjas under 2016 och färdigställas 2022.

- Arenastadens attraktionskraft kommer att stärkas ytterligare tack vare det kommunikationsnav som skapas i och med tunnelbaneutbyggnaden. I och med den får stadsdelen tillgång till pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar och därför har det också varit logiskt för oss att vara med och bidra ekonomiskt till utbyggnaden, säger Christian Hermelin, VD på Fabege.

Fabege äger 200000 kvm kontorsytor i Arenastaden och har byggrätter för ytterligare 250000 kvm kontor i området. Utöver kontorsytorna är Fabege delägare till bostadsbyggrätter samt Friends Arena som också kommer att gynnas av tunnelbaneutbyggnaden.

Fabege AB (publ)

31 mar 2014 18:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25 
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl kl 18.00 den 31 mars 2014.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)