Populära sökningar

Fabege säljer i Bergshamra

Fabege har avyttrat fastigheterna Skogskarlen 1 och 3 på Pipers väg 2 i Solna till Magnolia. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om ca 8800kvm samt ett garage. Ytorna består av kontor, restaurang och förråd. Fastigheterna är i stort sett fullt uthyrda. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 160 Mkr och ger ett resultat om 11 Mkr före skatt, respektive 14 Mkr efter skatt vilket kommer att redovisas under andra kvartalet 2014.

– Det var de enda fastigheter vi hade i Bergshamra och försäljningen innebär fortsatt fokusering på våra prioriterade delmarknader, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

17 apr 2014 14:00

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:00 den 17 april 2014.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)